FAST EIENDOM

Advoco advokatfirma DA’s bistand innen dette rettsfeltet omfatter bl.a. kjøp, salg og leie/utleie av fast eiendom, kontraktsutforming og kontraktsvurdering ved kjøp, salg og leie, tvister med selger/kjøper, byggesaker hvor myndighetene står på den andre siden og naborettslige forhold.

Kontaktpersoner:
Bjørn Frederick Salvesen
Carl-Christian Wishman
Gitte Marie Lundh Martinsen
 
Skriv ut