SKATTERETT

Skatt / avgift og generasjonsskifte

Advoco advokatfirma DA bistår sine klienter i anledning skatterett, avgiftsrett og tilhørende spørsmål.

Selskapets advokater bistår både ved klagesaker, endring av ligning, ettersyn og med planlegging og gjennomføring av transaksjoner i næringslivet og i private forhold. Bistanden omfatter blant annet generasjonsskifte i virksomhet og overføring av verdier i form av fast eiendom og selskaper/selskapsandeler.

Kontaktpersoner:
Jan I. Frydenlund
Tom Olav Risa
Bjørn Frederick Salvesen
 
Skriv ut