Carsten Anker - Advokat
909 27 892
 
Gitte Marie Lundh Martinsen - Advokat
971 62 204
 
Axel Øwre - Advokat/Partner
970 13 000
 
Anders Kvarberg - Advokat/Partner
900 16 938
 
Carl-Christian Wishman - Advokat/Partner
473 14 947
 
Bjørn Frederick Salvesen - Advokat / Managing Partner
930 42 449
 
Jan I Frydenlund - Advokat/Partner
909 49 024
 
Tom Olav Risa - Advokat/Partner
906 10 920
 
Nikolai Wishman - Advokat
980 24 649
 
Arnfinn Andersen - Advokat
414 77 076
 
Wenche Dahl - Administrasjonssjef
412 58 298
 
 
 
 • Carsten Anker - Advokat

  Født: 1947

  Særskilte fagområder

  Forretningsjus
   Mekling
   Arverett og skifterett
   Generasjonsskifte
   Opphavsrett og varemerkerett
   Selskapsrett
   Konkursrett
   Mellommannsvirksomhet
   Tvangsfullbyrdelse
   Avgiftsrett

  Beskrivelse av det man spesielt arbeider med

  Konflikter mellom arvinger tilrettelegging av arveskifter, arveforskudd, arveavgift. Bistand til artister, artistbyråer og plateselskaper i anledning kontrakter og ivaretagelse av opphavsrett. Løsning av konflikter og problemstillinger vedrørende fast eiendom. Kjøp og salg, agentur- og forhandlervirksomhet, etableringer, bistand til små bedrifter med gjeldsproblemer.

  Utdannelse

  1973 - Juridisk embetseksamen
  1982 - Advokatbevilling
   2007 - Godkjent advokatmekler

  Arbeidserfaring

  2007 -          : Advoco advokatfirma DA - Advokat
  2003 - 2005: Egen praksis
  1993 - 2003: Advokatene Anker, Bugge, Sandland
  1982 - 1993: Advokatene Anker, Bugge, Blanck, Døscher,
      Gresvig Jegersberg og Steen
  1973 - 1982 : Skattefogden i Oslo

  Annet

  Medforfatter “Konflikt, mekling og rettsmekling” 2008
  Sekretær Embetskontorenes Landsforening 1976 - 1981
  Medstifter Rettspolitisk Forening 1974

   
   
 • Gitte Marie Lundh Martinsen - Advokat

  Født: 1984

  Særskilte fagområder

  Forretningsjus
  Selskapsrett
   Kontraktsrett
   Arbeidsrett
   Erstatningsrett
   Fast eiendoms rettsforhold
   Arv-, skifte og familierett
   Tvisteløsning og prosess

  Utdannelse

  2008 - Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
   2010 - Advokatbevilling

  Arbeidserfaring

  2010 -          : Advoco advokatfirma DA - Advokat
  2009 - 2010: Advoco advokatfirma DA - Advokatfullmektig
   2008 - 2009: B.A.C.H. AS - Advokatfullmektig
   2006 - 2006: B.A.C.H. AS - Saksbehandler

  Språk

  Engelsk

   
   
 • Axel Øwre - Advokat/Partner

  Født: 1954

  Særskilte fagområder

     Bank- og finansrett
     Familie-, arve- og skifteret
     Fast eiendoms rettsforhold
     Kontraktsrett
     Selskapsrett
     Sjørett
     Transportrett
     Forretningsjuridisk praksis
     Eiendomsmegling

  Utdannelse

     1981 - Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo

  Arbeidserfaring

  Advokat Axel Øwre har mer enn 30 års erfaring, hvorav 4 år i Statsforvaltningen, 15 år som advokat i børsnotert selskap og det resterende som privatpraktiserende advokat.

  Språk

  Engelsk

    Last ned CV her

   
   
 • Anders Kvarberg - Advokat/Partner

  Født: 1957

  Særskilte fagområder

     Forretningsjus
     Kontraktsrett
     IKT kontrakter
     Fast eiendoms rettsforhold
     Selskapsrett
     Eiendomsmegling

  Arbeidserfaring

  Anders Kvarberg er bedriftsøkonom og advokat. Han har over 20 års erfaring, herunder fra finansinstitusjoner, offentlig sektor, IT bransjen og som advokat. Han har drevet egen praksis siden 2003 med hovedvekt på forretningsjuridiske felter, bl.a. innenfor kontraktsrett, IKT kontrakter, fast eiendoms rettsforhold, og selskapsrett. I tillegg arbeider han med arv og skifte og prosedyre.

  Språk

  Engelsk

   
   
 • Carl-Christian Wishman - Advokat/Partner

  Født: 1968

  Særskilte fagområder

     Generell forretningsjus
     Arbeidsrett
     Fast eiendom
     Kontraktsrett
     Tvisteløsning og prosess
     Arv-, skifte- og familierett
     Erstatningsrett
     Foredragsvirksomhet for næringslivet

  Utdannelse

     1997 - Juridisk embetseksamen Universitetet i Oslo

  Arbeidserfaring

     2005 - Partner i advokatfirmaet Advoco DA
     1999 - 2005 Advokat i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange
     1997 - 1999 juridisk konsulent i Den norske advokatforeningen

  Språk

  Norsk og Engelsk

   
   
 • Bjørn Frederick Salvesen - Advokat / Managing Partner

  Født: 1958

  Særskilte fagområder

     Forretningsjus
     Arbeidsrett
     Entrepriserett
     Fast eiendoms rettsforhold
     Kjøps- og kontraktsrett
     Selskapsrett
     Skatterett
     Arverett

  Utdannelse

     1985 - Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo

  Arbeidserfaring

  Bjørn Fr. Salvesen har 25 års erfaring, hvorav 3 år som skattejurist i Finansdepartementet og resten som privatpraktiserende advokat.

  Språk

  Engelsk

   
   
 • Jan I Frydenlund - Advokat/Partner

  Født: 1951

  Særskilte fagområder

  Forretningsjus
   Selskapsrett
   Virksomhetskjøp og omstruktureringer
   Skatterett
   Toll- og avgiftsrett
   Kontraktsrett
   Generassjonskifter
   Juridiske problemstillinger i forbindelse med idrettslag og foreninger

  Beskrivelse av det man spesielt arbeider med

  Jan I. Frydenlund arbeider i forbindelse med forretningsjuridiske emner spesielt med problemstillinger vedrørende nyetableringer, egenkapitalendringer, omorganiseringer, fusjon, fisjon, kjøp og salg av virksomheter og selskaper, due diligence, regnskapslovgivning, forhandlinger, utforming av kontrakter og generasjonsskifter for næringsdrivende.

  Utdannelse

  1978 - Juridicum, Universitetet i Oslo
  1984 - Advokatbevilling

  Arbeidserfaring

   2011 -          :  Advoco advokatfirma DA - Partner
   2000 - 2011: Advokatfirma Frydenlund - Partner
   1998 - 2000: Advokatfirmaet Sander, Truyen & Co DA - Partner
   1993 - 1998: Advokatfirma Lyng & Co DA - Partner
      (Managing Partner 1993 - 1996)
   1992 - 1993 : Advokatfirma Smith, Grette, Meltvedt DA - partner
      (Styreleder/ Managing Partner 1993)
   1990 - 1992: Advokatfirma Smith, Grette, Eide, Midelfart & Lyng -
      Partner
  1981 - 1990: Coopers & Lybrand - Leder av skatteavdelingen     
      (Partner fra 1988)
   1978 - 1981: Oslo likningskontor - Konsulent/førstekonsulent

  Språk

  Engelsk

   
   
 • Tom Olav Risa - Advokat/Partner

  Født: 1961

  Særskilte fagområder

     Forretningsjus
     Skatterett
     Tollrett
     Avgiftsrett
     Selskapsrett
     Kontraktsrett
     Opphavsrett
     Forenings- og organisasjonsjus
     Boligrett

  Tom Risa arbeider for øvrig med selskapsovertakelser og kjøp og salg av næringsvirksomhet, generasjonsskifte for næringsdrivende og for privatpersoner.

  Utdannelse

     1987- Juridisk embetseksamen

  Arbeidserfaring

  Tom Risa har over 25 års erfaring, hvorav 2 år som juridisk konsulent ved Oslo ligningskontor og resten som privatpraktiserende advokat.

     1999 - Advokat i advokatfirmaet Advoco DA
     1996 - 1999 Advokat i kontorfellesskap med Advokatfirmaet
        Furre DA
     1988 - 1996 Adv.flm og fast adv. i Advokatfirmaet Sander
        Truyen & Co
     1987 - 1988 Juridisk konsulent Oslo ligningskontor

  Språk

  Engelsk og spansk både skriftlig og muntlig

   
   
 • Nikolai Wishman - Advokat
  Født: 1984

  Særskilte fagområder

  Forretningsjuss
  Kontraktsrett
  Selskapsrett
  Erstatningsrett
  Fast eiendoms rettsforhold
   Arbeidsrett
  Arv, -skifte og familierett
  Tvisteløsning og prosess


  Utdannelse

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2012
  Bachelorgrad i Statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2008


  Arbeidserfaring

   2015-          : Advokat, Advoco Advokatfirma DA
  2012- 2015: Advokatfullmektig i Advoco Advokatfirma DA
  2011- 2012: Trainee i Advoco Advokatfirma DA  Språk

  Engelsk

   
   
 • Arnfinn Andersen - Advokat

  Født: 1958

  Særskilte fagområder

   Opplæringsloven
   Forretningsjus
   Skatte- og avgiftsrett
   Selskapsrett
   Avtalerett
   Fast eiendoms rettsforhold
   Mangler ved kjøp og salg av fast eiendom
   Huseleierett
   Arbeidsrett, oppsigelse, avskjed, permittering
   Familie-, arv- og skifterett
   Arveoppgjør, testament, ektepakt, samlivsavtale
   Generasjonsskifte
   Kjøp og salg av virksomhet

  Utdannelse

   1986 - Juridisk embetseksamen
   1992 - Advokatbevilling

  Arbeidserfaring

   2015 -          : Egen advokatpraksis i kontorfellesskap med Advoco advokatfirma DA 
   1994 - 2015: Egen advokatpraksis i kontorfellesskapet Wessel, Ski
   1992 - 1994: Advokatfullmektig i advokatfirmaet Sander, Truyen & Co
   1991 - 1992: Dommerfullmektig Asker og Bærum herredsrett
   1989 - 1991 : Advokatfullmektig i advokatfirmaet BAHR
   1986 - 1989 : Konsulent i skatteavdelingen/skattelovavdelingen, Finansdepartementet

  Språk

  Engelsk

   
   
 • Wenche Dahl - Administrasjonssjef

  Født: 1953

  Har bred erfaring og tar hånd om alle vanlige sekretæroppgaver samt regnskapsføringen hos Advoco Advokatfirma DA.

  Utdannelse

     1980 - 1981 Forberedende og fransk grunnfag,
        Universitetet i Oslo
     1973 - Sekretærlinje, Oslo Handelsgymnas
     1972 - Examen artium, språklinje

  Arbeidserfaring

     2001 - Sekretær i Advoco Advokatfirma DA siden august 2001
     1992 - 2000 Sekretær for advokatene Knut Lindboe, John I.
        Henriksen og Ole J. Storøy i Kindem & Co Advokatkollegiet
     1985 - 1992 Sekretær for Advokatfirmaet Large og Engemoen
        i Sandvika
     1973 - 1976 Div. sekretærstilling, bl.a. som sekretær for
        adm. dir. i Bankenes Betalingssentral (BBS)

  Språk

  Engelsk og fransk muntlig og skriftlig