Advoco
Advoco copyright 2015 - E-post: lawfirm@advoco.no - Tlf.: +47 22 03 80 40

Advoco Advokatfirma

Advokat Oslo

Advoco advokatfirma DA yter hovedvekten av sine tjenester til selvstendige næringsdrivende, små og mellomstore virksomheter. Firmaet påtar seg også oppdrag for privatpersoner.

Firmaet bistår både arbeidsgivere og ansatte i arbeidsrettslige spørsmål og ved tvister for domstolen.

Advoco advokatfirma DA prosederer en rekke sivile saker for domstolene.

Advocos målsetting har siden stiftelsen i 1999, vært å tilby kvalifisert, juridisk bistand gjennom en nær kontakt mellom advokat og klient. Vi har gjennom mange års advokatvirksomhet erfart at advokatens kunnskap om sin klients forhold ofte vil være et viktig bidrag for å sikre at klientens interesse blir best mulig ivaretatt. Gjennom en ”slank” organisasjon og riktig utnyttelse av kompetanse, kan vi tilby våre klienter en kostnadseffektiv og kvalifisert juridisk bistand.

Advoco består pr. i dag av ti medarbeidere hvorav en administrasjonssjef, to ansatte advokater og seks partnere. Firmaet har også tilknyttet seg en advokat som kontorfelle. Sammen besitter vi bred erfaring og kompetanse innen en rekke rettsområder.

Våre sentrale fagområder er nærmere omtalt her