Advoco
Advoco copyright 2015 - E-post: lawfirm@advoco.no - Tlf.: +47 22 03 80 40

TEKNOLOGIANSKAFFELSER

IT-kontrakter

Vi bistår så vel kunde som leverandør ved forhandlinger innen de fleste typer IKT-kontrakter, som kjøp/anskaffelse, vedlikehold, utvikling, drift, outsourcing.

Med tidligere erfaring fra aktører fra kunde- og leverandørsiden innen It-bransjen har vi en bred kompetanseplattform for bistand til så vel anskaffelsesprosesser, forhandlinger ved kontraktsinngåelser, tvisteløsninger og generell rådgivning innen området IKT kontrakter.

Da med særlig kompetanse og erfaring fra Statens Standard Avtaler, KDL sine avtaler og øvrige standardavtaler.
Vi retter oss først og fremst inn mot mindre og middels store bedrifter innen fagområdet.

Stikkord for vår bistand innen området:

    Utarbeidelse av standardbetingelser
    Utarbeidelse av anbudsgrunnlag og tilbud
    Anbudsevalueringer
    Forhandlinger
    Kontraktsinngåelsen 
    Gjennomføringen
    Bistand tvister (forhandling/voldgift/domstoler)

Kontakperson:
Anders Kvarberg