Advoco
Advoco copyright 2015 - E-post: lawfirm@advoco.no - Tlf.: +47 22 03 80 40

BYGG- OG ENTREPRISE

Advoco advokatfirma DA yter bistand ved inngåelse av utbyggingskontrakter, gjennomføring av slik samt eventuelle tvister knyttet til gjennomføringen av disse kontraktene.

Vi bistår også i tvister som angår mangler ved bygg, alt fra mangelssaker ved privatboliger til mangler ved større bygningskomplekser.

Advoco advokatfirma DA yter tjenester i byggesøknadsprosesser der bygningslov, reguleringsplaner eller lignende gjør det nødvendig med juridisk bistand. Vi påtar oss også å føre tvister mot det offentlige der nødvendige samtykker ikke blir gitt eller der myndigheten påstår ulovligheter/krever tiltak på eiendommen.

Kontaktpersoner:
Bjørn Frederick Salvesen
Carl-Christian Wishman